Tańczę więc jestem

Propozycja skierowana do osób , które chcą:

■ pogłębić kontakt z własnym ciałem
■ kontaktować się z emocjami i wyrażać je w ruchu
■ lepiej rozpoznawać swoje potrzeby, znajdywać siłę i sposób na ich zaspokajanie
■ wzbogacać i poszerzać język komunikacji
■ rozwijać zdolność empatii, czyli uważnego wsłuchiwania się w siebie i innych
■ doświadczyć głębokiej uważności i pełnej akceptacji ze strony drugiej osoby

Ruch autentyczny praktykujemy bez muzyki, w bezpiecznej przestrzeni, przy wspierającej roli świadka: osoby lub grupy. Życzliwa, nieoceniająca, akceptująca postawa świadka, zamknięte oczy, cisza zachęcają do wsłuchania się
w wewnętrzne odczucia, które inspirują ruch. Wystarczy pozwolić ciału podążać za impulsem płynącym z wewnątrz. Uwieńczeniem procesu jest wymiana werbalna pomiędzy tańczącym, a świadkiem odnosząca się do odczuć i obserwacji
płynących z doświadczenia. Udział w cyklu nie wymaga umiejętności tanecznych.
Ważna jest gotowość do dzielenia się swoim ruchem i tańcem z innymi.